| programs | about  | contact |                                          | English | français | 

 

De talentontwikkeling van leidinggevers met als oogmerk het meesterschap in de kunst van het leidinggeven, dat vormt het hoofddoel in de THIERRY-onderwijsaanpak. Terwijl ze haar universele authenticiteit blijft koesteren, vervult onze onafhankelijke, internationale, in Wallonië gevestigde hogeschool haar toekomstgerichte en specifieke rol in het onderwijs van het leiderschap.

 

Dankzij haar DR Leadership eenheid, thuisbasis de Belgische Ardennen, registreert onze hogeschool sedert enige jaren een continu groei in haar voorkeursgebied : het realiseren van persoonlijke cursussen, meer bepaald voor toekomstige CEOs en andere topkaders in Europa. Onze opleidingen, die bekend staan voor het feit dat ze tot de beste ter wereld behoren, desniettemin dé hardste of meest beproevende, worden volledig op maat verwezenlijkt, voor één persoon-CEO tegelijk. Het slagen in de exclusieve cursus wordt bekroond met het begeerde special diploma in leadership dat eigen is aan onze school.

 

Het in Frankrijk gevestigd International Higher Institute for Leadership (INSIL Institut Supérieur International de Leadership), een THIERRY-filiaal, behartigt de rol van het organiseren en superviseren van, onder andere, het afstandsonderwijs voor de andere diploma-programma’s, dewelke toegang verlenen tot het aldaar behalen van een master (M.A.) of doctoraat (PhD) in leiderschap. De cursustrajecten en vakken waarvan de onderwijstaal het Engels is, of Engels plus Frans, werden oorspronkelijk aan de THIERRY school ontworpen, en beantwoorden aan de verwachtingen van jonge leidinggevers alsook ervaren leiders die hun voltijdse baan met een zelfbepaald studieritme combineren.

 

Als respons aan de uitdagingen die met de klimaatsveranderingen gepaard gaan, vervult de Icare Institute for Leadership and Nature (i2LN) een zeer bijzondere opdracht : een symbolische gestalte geven aan de programma’s in environmental leadership. i2LN,  een THIERRY-initiatief, is trouwens in twee symbolische oorden gevestigd. Het eerste is een macrokosmos, de wereld, onze algehele planeet Aarde. Het andere is een microkosmos, de Pré de la Paix die aan de THIERRY House campus gelegen is. Negen jaar geleden plantte een groep leiderschapsstudenten er een boom die inmiddels het vlaggenschip is geworden van de Natuur-component in de leiderschapspraktijk. De onderwijssupervisie en het cursusaanbod van deze speciale opleidingen in het Natuur- én omgevinggebonden leiderschap worden door INSIL Frankrijk waargenomen.

 

Verder wordt bij Recherche Leudance Research (RLR), de THIERRY denktank- unit, het onderzoekswerk dat de stichter van de school in het begin van de jaren ’90 aanvatte, verder gezet. Verankerd in de originele betekenis, inhoud, en draagwijdte van de termen leider, leiding geven, en leiderschap, omvat het onderzoek tevens de multidisciplinaire vertakkingen die men in de THIERRY-programma’s aantreft.

 

Gezien de internationale roeping van onze hogeschool en opleidingen zijn de meest andere pagina’s van de website in het Engels opgesteld :

 

| programs | about | campus | library | contact | videos | odyssey | meadow | alumni |

 

| wettelijke info | audit | raTer-erTra | vacancies | INSIL France | histo. patronage |

 
 

 
 

© copyright 2017, The THIERRY Graduate School of Leadership, Belgique et Institut Supérieur International de Leadership INSIL, France. Tous droits réservés pour tous pays.  Page mise à jour le : 2017-03-30